Medicīniskais personāls

Līga Cīrule Galvenā ārste
Aldis Cīrulis Ārsts
Valda Kuģe Ārsts
Edvīns Lešenkovs Fizioterapeits
Māris Eikens Fizioterapeits
Arnis Noveičuks Fizioterapeits