No 27. – 29.maijam Ventspilī notika projekta "Sporto visa klase" nometne. 2015./2016. mācību gadā projektā “Sporto visa klase” iesaistījās 49 3. un 4.klases, kur 1186 bērni no visas Latvijas sportoja piecas reizes nedēļā un sešas labākās no katra reģiona tikās projekta finālsacensībās, kurās par uzvarētājiem kļuva Krimuldas vidusskolas 3.klase, un kā balvu ieguva trīs dienu nometni Ventspilī.

Nometne Olimpiskā centra "Ventspils" stadionā tika atklāta 27.maijā plkst. 16:00 un tajā piedalījās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš, Krimuldas vidusskolas 3.klases skolēni, viņu skolotāji, vecāki, kā arī nometnes vadītāja Jolanta Dukure. 

Projekta “Sporto visa klase” mērķis ir uzlabot skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, nodrošināt nepieciešamās fiziskās slodzes apjomu un noteikt nepieciešamo finanšu resursu apjomu projekta īstenošanai vienai klasei mācību gada laikā. Iegūt objektīvus datus par iesaistīto skolnieku fizisko attīstību un stāju, tādejādi novērtējot projekta lietderību, kā arī noskaidrot iesaistīto pašvaldību, sporta pedagogu, bērnu un viņu vecāku viedokli par projektu un tā norises veidu un formu.

Nometnes laikā bērni trīs dienas aktīvi sportoja Olimpiskā centra "Ventspils" sporta bāzēs, kā arī apmeklēja Piedzīvojumu parku un devās izbraucienā ar Mazbānīti.

Katras dienas beigās dalībnieki rakstīja savu sasniegumu grāmatu, kurā tika ietvertas dienā iegūtās prasmes un iemaņas, dienas spilgtākais notikums, labie darbi, kā arī atzīmes par fiziskajām aktivitātēm visas dienas garumā. Sasniegumu grāmata ir lielisks līdzeklis, lai dalībnieki un nometnes vadītāji noslēgumā varētu analizēt rezultātus, kā arī vecākiem dot priekšstatu par viņu bērna panākumiem nometnē. Sasniegumu grāmatu sagatavoja Vidzemes Olimpiskais centrs (VOC), bet izdeva Latvijas Olimpiskā komiteja.

Kā jau esam informējuši Ventspils pašvaldība 2015./2016.gadā projektā “Sporto visa klase” neiesaistījās, jo jau no 2015. gada 1. septembra ir nodrošinājusi vienas papildu sporta stundas nedēļā pakāpenisku, sākot no 3. klases, ieviešanu Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu 3. – 6. klašu skolēniem. Tas nozīmē, ka 380 Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu 3. klašu skolēniem papildu divām noteiktajām obligātajām sporta stundām katru nedēļu ir vēl trešā – pašvaldības apmaksāta – fakultatīva sporta stunda. Pašvaldība turpmākajos mācību gados trešo sporta stundu nedēļā plāno pakāpeniski nodrošināt līdz 6. klasei, lai mērķtiecīgi uzlabotu skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, ieinteresētu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, padarītu tās par ikdienas neatņemamu sastāvdaļu, uzlabotu veselību un skolēnu dzīves kvalitāti.

Informāciju sagatavoja:

Ventspils pilsētas domes

Sporta pārvaldes

sporta metodiķis

Kārlis Gubāts

Tālr. 63624412

Epasts: [email protected]