Pēc starptautiskās auditorkompānijas "Ernst & Young" izvērtējuma attiecībā uz LOV funkcijām auditoru eksperti un LOK rosinājuši strukturālās pārmaiņas, kas paredz "Vienas pieturas aģentūras" modeļa principu. Tas nozīmē, ka, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, finanšu līdzekļu sadales funkciju veiks nevis LOV, bet gan LOK. LOV sportisti un treneri turpmāk finansējumu treniņu - sacensību darbam saņems tikai no savas sporta veida federācijas.

"Ieviešot šo modeli, palielināsies sporta veidu federāciju atbildība. Federācijas ar šīm funkcijām jau nodarbojas, tikai ar citiem sportistiem, kas nav LOV sastāvā. Šajā gadījumā finansējums aizies uz federāciju, kas tālāk komunicēs ar savu sportistu. Turklāt nebūs tāda situācija, ka sportisti komunicē tikai ar LOV, apejot federācijas," jaunā modeļa priekšrocības skaidroja Lejnieks.

Modelim esot arī neformāls sporta veidu federāciju atbalsts.

"Šobrīd neviens ar pārmetumiem vai neziņu nav zvanījis. Federācijas saprot, ka palielināsies to loma, kā jau solījām pirms vēlēšanām. Šis ir viens no veidiem, kā tas realizēsies praksē. Savukārt LOV varēs vairāk koncentrēties uz sportistiem, nevis grāmatvedības funkcijām, kuras jau šobrīd dublē federācijas," uzsvēra Lejnieks.

Noprotams, ka arī pašiem sportistiem nav iebildumu pret jaunā modeļa ieviešanu.

"Sportists šajā gadījumā ir pat ieguvējs, jo medicīnas centrs savus resursus koncentrēs tikai uz atlēta izaugsmi un labsajūtu," atzīmēja Lejnieks.

Jaunais modelis paredz lielāku LOK lomu līdzekļu pārdalē, taču, kā teica Lejnieks, tas olimpiskajai komitejai nesadārdzinās administratīvās izmaksas.

LOV turpmākās funkcijas būs turpināt to darbu, kas saistīts ar servisu augsta līmeņa sportistiem, piemēram, medicīnu, fizisko sagatavotību un psihologa pakalpojumiem.

Latvijas Sporta likumā atrunāts, ka SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" nodrošina valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanos dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās. Lai paplašinātu LOV funkcijas attiecībā uz neolimpiskajiem sporta veidiem un jaunatnes komandām, būs nepieciešams izmaiņas Sporta likumā.

Paredzams, ka pagaidām kritēriji valsts finansējuma saņemšanai paliks nemainīgi, tikai mainīsies mehānisms, kādā veidā tiks saņemts atbalsts.

Sagaidāms, ka pēc daļu funkciju nodošanas LOK pārziņā, mainīsies arī LOV struktūra, samazinoties administratīvajam personālam, bet palielinoties servisa darbiniekiem.

SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" izveidota 1994.gadā ar mērķi atbalstīt Latvijas labāko sportistu gatavošanos olimpiskajām spēlēm.

LOV kapitāla daļu turētāji ir IZM (29%), LOK (60%) un LSPA (11%).