Pirmdien norisinājās LOV dalībnieku sapulce, kuras laikā tika izskatīta LOV "Attīstības programma 2020 - 2024" un turpmākie galvenie darba virzieni. LOV dalībnieku sapulcē piedalījās kapitāla daļu turētāju pārstāvji no IZM, LOK, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un LOV.

Sapulcē tika prezentēts LOK pasūtītais starptautiskās auditorkompānijas "Ernst & Young" izvērtējums attiecībā uz LOV funkcijām. Auditoru eksperti un LOK rosinājuši strukturālās pārmaiņas, kas paredz "Vienas pieturas aģentūras" modeļa principu. Tas nozīmē, ka sākot ar 2021.gada 1.janvāri finanšu līdzekļu sadales funkciju turpmāk veiks nevis LOV, bet gan LOK. LOV sportisti un treneri turpmāk finansējumu treniņu - sacensību darbam saņems tikai no savas sporta veida federācijas.

"Šis ir solis uz sporta pārvaldības un finansēšanas modeļa pilnveidi un sakārtošanu. Šo starpposmu, ko veic LOV, ar janvāri uzņemtos LOK, kas slēgtu līgumus ar sporta veidu federācijām. Mums pēc iesējas vairāk jāsaīsina ceļš, kā publiskais finansējums nonāk pie sportista un trenera," stāstīja Severs.

LOV turpmākās funkcijas būs turpināt to darbu, kas saistīts ar servisu augsta līmeņa sportistiem, piemēram, medicīnu, fizisko sagatavotību un psihologa pakalpojumiem.

"Ja līdz šim LOV strādāja ar individuālo olimpisko sporta veidu pārstāvjiem, tad ar 2021.gadu atbalsts varētu būt arī neolimpiskajiem sporta veidiem un jaunatnes komandām. Taču jāatzīmē, ka nākamgad tas nebūs par valsts finansējumu. Par šo funkciju būs jāmaksā pašām federācijām," uzsvēra Severs.

Latvijas Sporta likumā atrunāts, ka SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" nodrošina valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanos dalībai olimpiskajās spēlēs, jaunatnes olimpiādēs un citās starptautiskajās sporta sacensībās. Lai paplašinātu LOV funkcijas attiecībā uz neolimpiskajiem sporta veidiem un komandām, būs nepieciešams izmaiņas Sporta likumā.

"Taču attiecībā uz to, lai ar 1.janvāri daļu funkciju pārņemtu LOK, nav nepieciešamas izmaiņas sporta likumā, pietiktu ar izmaiņām valdības noteikumos," secināja Severs.

Sporta departamenta direktors uzsvēra, ka IZM ir par pārmaiņām, taču tās nevar būt sasteigtas. 

"Pirmdien esam pieņēmuši konceptuālu lēmumu, ka virziens ir pareizs. Ja dokumentācija tiks sagatavota un LOK Atlētu komisija un LOK Sporta veidu komisija to atzīs par labu esam, tad LOK Izpildkomiteja varēs pieņemt turpmākos lēmumus attiecībā uz modeļa maiņu," skaidroja Severs.

Viņaprāt, jaunais modelis ļaus sportistiem vairāk pievērsties pamatdarbam. Pagaidām neatbildēts ir jautājums, kā ar administratīvajām funkcijām tiks galā federācijas.

"Sportistam varētu samazināties čeku uzkrāšanas darbs - to funkciju pārņemtu sporta veida federāciju. Šis virziens atslogo sportista administratīvo darbu, lai viņš var veltīt vairāk laika saviem tiešajiem pienākumiem - sportam," uzsvēra Severs.

Paredzams, ka pagaidām kritēriji valsts finansējuma saņemšanai paliks nemainīgi, tikai mainīsies mehānisms, kādā veidā tiks saņemts atbalsts.

"Ar 2021.gada 1.janvāri šai sistēmai jābūt tādai, kas maina administratoru, bet nedod iespēju federācijām pārdalīt naudu, kas nav vajadzīga šī brīža LOV sportistu vajadzībām," teica Severs. 

Sagaidāms, ka pēc daļu funkciju nodošanas LOK pārziņā, mainīsies arī LOV struktūra, samazinoties administratīvajam personālam, bet palielinoties servisa darbiniekiem.

SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" izveidota 1994.gadā ar mērķi atbalstīt Latvijas labāko sportistu gatavošanos olimpiskajām spēlēm.

LOV kapitāla daļu turētāji ir IZM (29%), LOK (60%) un LSPA (11%).