Sagatavotais projekts paredz noteikt LOK vēlēto amatpersonu ievēlēšanu termiņus, kā arī piedāvā kārtību, kādā var tikt veikta rotācija LOK Izpildkomitejas locekļu – federāciju prezidentu vidū un citus grozījumus.

Minētā Statūtu redakcija paredz, ka LOK prezidents var tikt ievēlēts amatā ne vairāk kā uz 8 gadiem (divi amata termiņi), savukārt LOK ģenerālsekretāru un LOK Izpildkomitejas locekļus amatos var tikt ievēlēti ne vairāk kā uz 12 gadiem (trīs amata termiņi), katru amatu uzskaitot atsevišķi.

Savukārt ar LOK Ģenerālas asamblejas lēmumu atsevišķos gadījumos var tikt veikta rotācija LOK Izpildkomitejas vēlēto locekļu – federāciju prezidentu vidū.

Tāpat paredzēts ieviest LOK Apbalvojuma sistēmu un Apbalvojuma komisiju

LOK Statūtu grozījumu projekts tiks nodots izskatīšanai un priekšlikumu iesniegšanai līdz 2021.gada 15.februārim LOK biedriem – Olimpisko sporta veidu federācijām un Latvijas Olimpiešu klubam, kā arī LOK Atlētu komisijai. To paredzēts izskatīt un apstiprināt LOK Ģenerālajā asamblejā.