LOV dalībnieku sapulcē piedalījās kapitāla daļu turētāju pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un LOV.

“Atrodamies pozitīvu un dinamisku pārmaiņu priekšā – Latvijas Olimpiskā vienība attīstīsies un modernizēsies, kļūdams par Latvijas sporta elites medicīnas centru”, atklāj LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. “LOV kļūs par centru, kas fokusēsies uz vislabākā medicīniskā atbalsta sniegšanu elites sportistiem gan treniņos, gan sacensībās. LOV sekos sporta medicīnas zinātnes inovatīvajām tendencēm un centīsies tās ieviest praksē.”

Kā uzsver Kārlis Lejnieks, tad LOV ir jānodrošina pakalpojums visiem Latvijas elites sportistiem – ne tikai Olimpisko sporta veidu pārstāvētajiem. “Interesi jau ir izrādījuši tehnisko sporta veidu pārstāvji, arī komandu sporta spēļu federācijas, īpaši domājot par junioru izlasēm.”

Vienlaikus ir jānodala sportistu atlases un finansiālā atbalsta funkcija, līdz ar to tiks ieviests “Vienas pieturas aģentūras” modeļa princips. Tas nozīmē, ka sākot ar 2021.gada 1.janvāri finanšu līdzekļu sadales funkciju turpmāk veiks nevis LOV, bet gan LOK. LOV sportisti un treneri turpmāk finansējumu treniņu – sacensību darbam saņems tikai no savas sporta veida federācijas.

LOV sportistu finansiālais atbalsts tiks saglabāts atbilstoši kritērijiem, prioritāti nodrošinot “Tokija 2020” un “Pekina 2022” Olimpisko komandu kandidātu – LOV sportistu atbalstu.

Kā prioritātes 2021.gadā ir noteiktas ne tikai “Tokija 2020” un “Pekina 2022” Olimpisko komandu kandidātu nodrošināšana ar medicīnisko un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un fiziskās sagatavotības ekspertu pakalpojumu funkcijas nodrošināšanu sportistu treniņu un sacensību vietās, bet arī neolimpisko sporta veidu elites sportistu, sporta spēļu veidu U vecuma grupu komandu.