Tajā tiek paredzēta dotācija Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam (LOSF) 2 770 000 EUR apmērā un  Latvijas Olimpiskajai vienībai (LOV) 1 850 000 EUR apmērā, bet LOK programmām un to pasākumiem tiek pieprasīts 4 972 000 EUR.

Tāpat LOK ir sagatavojusi un iesniegusi pieprasījumu IZM apakšprogrammā 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 361 000 EUR apmērā.

LOK informē, ka 2021.gadā organizācija plāno piesaistīt vairāk kā 1 000 000 EUR no saviem sadarbības partneriem un Olimpiskās solidaritātes programmām.