Līgums ir parakstīts uz neierobežotu laiku un tas paredz visplašāko sadarbību sociālā atbalsta pakalpojumu jomā visā Latvijas teritorijā.

LOSF šobrīd aprūpē vairāk nekā 170 sporta veterānus, kuru vecums galvenokārt ir virs 60 gadiem un kuriem ir nepieciešama plaša satura un apjoma sociālā atbalsta pakalpojumu pieejamība dzīvesvietas tuvumā. To spēj nodrošināt LSK un tā nodaļas visā Latvijā, kas sniegs nepieciešamos sociālos pakalpojumus LOSF aprūpējamajiem sporta veterāniem, kā arī nodrošinās ārkārtas palīdzību steidzamos gadījumos.

LOSF vadītāja Uļjana Semjonova ar gandarījumu atzīmē: “LOSF ir vienīgā sabiedriskā labuma organizācija Latvijā, kas Latvijas Olimpiskajiem medaļniekiem un citiem sporta veterāniem pēc sporta gaitu beigšanas sniedz sociālo, humāno un finansiālo palīdzību. Veterānu vajadzības ir visdažādākās. Auglīga sadarbība starp LSFP un LSK sākusies jau pirms Līguma noslēgšanas, taču šis līgums būs labs pamats plašākai un dziļākai sadarbībai LOSF aprūpējamo nodrošināšanai ar sociāla un medicīniska rakstura pakalpojumiem arī dzīvesvietās un to tuvumā.”

LSK ģenerālsekretārs Uldis Līkops, parakstot Līgumu, pasvītro: “LSK iespēju robežās tur rūpi par visiem Latvijas iedzīvotājiem, tai pašā laikā -  pagodinoši un atbildīgi ir uzņemties arī sevišķas rūpes par bijušajām Latvijas sporta zvaigznēm, kas ar saviem sasniegumiem un uzvarām gadiem ilgi iepriecinājušas Latvijas sporta līdzjutējus un, kas ļoti svarīgi - arvien  sniedz paraugu un iedvesmu jauniešiem. LSK visā Latvijā ir gatava sniegt labāko iespējamo atbalstu katram LOSF sporta veterānam, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā,  izvērtējot katru gadījumu individuāli un piemeklējot pareizākās sadarbības formas katram veterānam individuāli. KOPĀ VARAM PALĪDZĒT!”