Latvijas Olimpiskās komitejas 2023.gada budžets

APSTIPRINĀTS LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2023.GADA BUDŽETS

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē tika apstiprināts LOK budžets 2023.gadam 11 739 367 EUR apmērā (skatīt šeit).


Budžeta atlikums uz 30.09.2023

Vienotā sadarbības līguma pielikumi

Tāmes, pieprasījumi un atskaites iesniedzamas, parakstītas ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz [email protected]

FORMA T (Tāme)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA P (Pieprasījums)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA A (Atskaite)

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA SA

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA ST

LOK vienotā sadarbības līguma pielikums


FORMA SL - Sadarbības līgums - Federācija - LOV sportists (grozījumi)

Līgums


FORMA SL - Sadarbības līgums - Federācija - LOV sportists

Līgums


Citas lejupielādes

LOV sportistu atbalsta pamatnostādnes


LOV sportistu atbalsta prezentācija


LOV kandidātu pieteikuma forma


LOK iepirkumu plāns 2023.gada 1.ceturksnim


Noteikumi par finansējuma apmēru un pabalstu izmaksas kārtību LOV dalībniekiem - apstiprināts - 20.07.2023


Informācija par valsts budžeta izlietojumu

Informācija par saņemto LVM ziedojuma izlietojumu

Gada pārskati