Nolikumi un noteikumi

LOV sportistu atbalsta pamatnostādnes


LOV kandidātu pieteikuma forma


LOV sastāvu rezultatīvo rādītāju izvērtējuma vadlīnijas - apstiprināts - 14.12.2022


LOK Ētikas kodekss - apstiprināts - 21.03.2014


SPORTO VISI - Nolikums par finansējuma piešķiršanu izglītības iestādēm


LOK Ētikas komisijas nolikums


LOK Finanšu komisijas nolikums


LOK Juridiskās komisijas nolikums


LOK Sporta veidu komisijas nolikums


Olimpisko centru izveides dibināšanas un darbības vispārīgie noteikumi


LOK Apbalvojumu komisijas nolikums


LOK apbalvojumu nolikums


LOK institūciju nolikums


Par kritērijiem un kārtību Tehnisko programmu un Olimpiskās sporta izcilības programmas īstenošanai


Kārtība par īstenojamām pārbaudēm - apstiprināts - 01.02.2022. - ar formu


Vadlīnijas Latvijas dalībai starptautiskajā sporta aprite - apstiprināts - 18.05.2022. - LAT


Vadlīnijas Latvijas dalībai starptautiskajā sporta aprite - apstiprināts - 18.05.2022. - ENG


Vadlīnijas Latvijas dalībai starptautiskajā sporta aprite - apstiprināts - 18.05.2022. - RUS


"Trīs zvaigžņu balva 2022" nolikums


LOK apbalvojumu nolikums - apstiprināts - 01.02.2023


LOV vasaras sastāvu rezultatīvo rādītāju izvērtējums (prezentācija)


LOV ziemas sastāvu rezultatīvo rādītāju izvērtējums (prezentācija)


LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikums - apstiprināts - 30.03.2023


Nolikums - Olimpiskais drafts - apstiprināts - 10.05.2023


Noteikumi par finansējuma apmēru un pabalstu izmaksas kartību LOV dalībniekiem - apstiprināts - 20.07.2023


Interešu konfliktu vadlīnijas - apstiprināts - 16.08.2023